Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Novinky

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, byla přidána na webové stránky nová sekce, obsahující informace, vztahující se k této problematice – zde.