Ohlédnutí za jarem 2020

Novinky
Ohlédnutí za jarem 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,
přátelé školy,

uzavíráme zvláštní školní rok 2019/2020. Na tak dlouhodobou výuku na dálku nebyl nikdo z nás připraven – děti, rodiče ani učitelé.

Z pohledu ředitelky školy si troufám říci, že snad v žádné jiné profesi se po 10. březnu tak rychle a radikálně nezměnily podmínky pro práci jako v té učitelské. V prvním týdnu, kdy byly školy uzavřené, jsme se snažili nalézt systém, který by byl srozumitelný a přístupný všem rodinám. Učitelé hledali cesty, jak distanční výuku zadávat, redukovat, zpestřit, kontrolovat a také hodnotit. Když bylo jasné, že se děti jen tak rychle do lavic nevrátí, zavedli jsme postupně videokonzultace nejprve na 2. stupni a postupně se přidaly i paní učitelky z 1. stupně.

Od 25. května, kdy do školy nastoupila více jak polovina žáků 1. stupně, se do výuky zapojila většina učitelů 2. stupně a asistentů pedagoga. Jinak by se podmínky pro provoz školy nastavené ministerstvem školství nedaly zvládnout. Žákům 6. – 8. ročníků jsme tedy z personálních a prostorových důvodů mohli nabídnout konzultace pouze jedenkrát týdně.

Jednoduchá situace samozřejmě nebyla v mnoha domácnostech. Proto obdivuji a chci poděkovat všem rodičům či prarodičům, kteří dokázali své děti motivovat, podporovat a vést je k pravidelné školní přípravě a k zasílání jejich prací. Některé děti si čas bez školní docházky určitě užily, jiným chyběli kamarádi a společná práce ve třídě. Někomu vyhovovala možnost řídit si výuku individuálně, jiní více potřebují každodenní školní režim.

Vím, že ne vždy byli všichni s distanční výukou spokojeni. Byl týden, kdy už jsem nechtěla pouštět počítač a stále něco vysvětlovat……
Není jednoduché vystihnout potřeby tak velkého množství žáků a vyhovět ve všech ohledech všem. Ať už se jedná např. o nároky na samostatnost a zodpovědnost, či technické podmínky a rodinné zázemí.

Snad jsme přes všechny překážky a nepříjemnosti toto zvláštní období nakonec všichni nějak zvládli. Doufejme, že se nebude brzy opakovat.

Věřte, že je stokrát lepší a účinnější předávat dětem vědomosti osobně. Distanční výuka na dálku nenahradí možnost klást otázky, diskutovat, vysvětlovat, propojovat souvislosti, vracet se k zapomenutému, procvičovat, okamžitě chválit a někdy se také zlobit. Prostě bezprostředně reagovat na situace, které ve škole dnes a denně nastávají. A ještě něco chybí – humor, který do školy také patří.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci, výdrž a podporu.

Přeji vám krásné letní prázdniny a těším se na to, až po školních chodbách budou pobíhat všechny „naše“ děti a my je budeme zahánět do tříd a snažit se je něco naučit!

Alexandra Kejharová, ředitelka školy