Online konzultace

Novinky

Vážení rodiče,

 

od 14. dubna nabízí učitelé profilových předmětů, na které by měl být nyní kladen důraz, tedy českého jazyka a matematiky na 2. stupni možnost konzultace formou videokonference prostřednictvím platformy Jitsi Meet. V týdnu od 27. dubna nabízí tuto možnost konzultace také vyučující anglického jazyka. Konkrétní datum, čas a odkaz na adresu, kde se videohovor uskuteční, uvádí vyučující ve svém zadání domácí přípravy. Tato forma rozšiřuje možnosti žákům, jak si v těchto profilových předmětech ověřit či doplnit své vzdělávání. Vzhledem k různým časovým i technickým podmínkám je účast na konzultacích zcela dobrovolná. Budeme však rádi, když ji žáci využijí.

Tento prostředek k online konzultacím jsme se rozhodli využít proto, že jeho ovládání je velmi jednoduché. Rovněž není třeba nic instalovat, stačí pouze zadání konkrétní webové adresy do prohlížeče. Tato platforma pro organizování videohovorů je užívána celosvětově. V současné době je využívána také některými školami v ČR.

Návod pro přihlášení k online konzultacím – zde

Adresu, na které se online konzultace uskutečňuje najdete v zadání domácí práce jednoltivých vyučujících.

Rozpis online konzultací