Orientační hra po Suchdole HROU ZA POZNÁNÍM

Družina / Novinky
Orientační hra po Suchdole HROU ZA POZNÁNÍM

Druboďáci vás zvou do nové hry: http://hrouzapoznanim.cz/index.php, která je určena nejen družinovým dětem a dětem ze školního klubu, ale všem těm, kteří se chtějí bavit, zažít dobrodružství, procházky s cílem nebo rádi řeší rébusy.
Při této hře lépe poznáte obec Suchdol, naučíte se číst ve slepé mapě, ověříte si své znalosti a pobavíte se nejprve hledáním DruBodu a pak odpovědí na záludnou otázku.
Ke hře budete potřebovat počítač s přístupem na internet nebo chytrý mobilní telefon, dobrou náladu a mladší děti doprovod dospělého.
Než vyrazíte hledat DruBod, pročtěte si pravidla hry na webových stránkách: http://hrouzapoznanim.cz/pravidla.php 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Hráč (popř. zákonný zástupce nezletilého hráče) bere na vědomí, že se hry účastní na vlastní nebezpeční a odpovědnost a zahájením své účasti ve hře potvrzuje, že se seznámil s pravdily a tyto skutečnosti vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

Hra probíhá až do 28. 2. 2021. Není tedy nutné najít všechny DruBody najednou.

Pro dobrovolníky máme ještě možnost nakreslit obrázek, jak by asi mohl vypadat DRUBOĎÁK. Obrázky můžete nakreslit podle své fantazie, přinést do družiny nebo zaslat e-mailem na adresu: drubod­@hrouzapoznanim.cz

Doufáme, že se vám hledání DruBodů a luštění tajenky bude líbit.

Přejeme skvělou zábavu a spoustu našlapaných kilometrů.

 

Parta druboďáků