Ošetřovné (aktualizováno 28. 5.)

Novinky

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy. Důvod rodiče uvedou v tomto aktualizovaném tiskopisu – Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Pokud dítě nenavštěvuje znovuotevřené výchovné zařízení, vyznačí žadatel o dávku ošetřovného ve formuláři některý z důvodů, proč dítě nenavštěvuje. V případě jiného vážného důvodu, než jsou důvody zdravotní, označí žadatel buď nabízený důvod, či může vypsat i jiný než uvedený důvod. Formulář je ke stažení či přímo k vyplnění na webu ČSSZ – zde. Tiskopis vyplňuje pouze rodič, škola nic nepotvrzuje. Pečující osoba předloží tento tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ.

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení (z webu MPSV)

Dávku může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyplatit v případě, že obdrží všechny potřebné podklady, které osvědčí existenci sociální události (tedy uzavření školského zařízení kam dítě dochází), rodičem vykázané dny péče o dítě (včetně dnů kdy pečovala druhá osoba, pokud se v péči střídali), záznamy zaměstnavatele o případných dnech které rodič odpracoval a dalších skutečnostech, a přílohu k žádosti o dávku, kterou vyplňuje zaměstnavatel a na základě které se vypočítává samotná výše dávky.

Jde o tiskopisy:

  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení (vyplňuje škola a rodič). Žádost se vyplňuje pouze na začátku péče, v okamžiku kdy rodič o ošetřovné poprvé žádá. Bude tedy jen jedna pro celé období péče, do znovuotevření školských zařízení. Vždy po skončení každého kalendářního měsíce pak bude rodič vyplňovat tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.
  • Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (vyplňuje rodič a případně střídající osoba). Výkaz péče slouží k tomu, aby na něm rodič vyznačil, ve které dny poskytoval péči a zda se s někým v péči o dítě střídal. Pokud ano, uvádí, s kým se střídal, a ve kterých dnech. Výkaz předává svému zaměstnavateli.

Více informací v tiskové zprávě MPSV – zde

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení – zde

Další informace k ošetřovnému – zde