Podmínky provozu školy od 1. září s ohledem na současnou hygienickou situaci

Novinky

V souvislosti se zahájením nového školního roku Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Z tohoto manuálu vychází pravidla, podle nichž se bude řídit provoz ve škole. Dokument upravující některé podmínky provozu školy najdete níže pod tímto článkem. S těmito pravidly budou seznámeni i žáci školy.

Všechny aktuální informace a oznámení budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Aktuální informace k 31. 8. 2020:

Vzhledem k tomu, že se Praha nachází na hranici oranžové a zelené kategorie tzv. semaforu covid-19, nošení roušek ve společných vnitřních prostorách školy zatím nezávádíme.

Podmínky provozu_září 2020