Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele

Družina / Novinky

Vážení rodiče,

 

níže najdete pokyny pro jednotlivé případy, kdy potřebujete vystavit potvrzení o úhradě kroužku, potvrzení o úhradě za školu v přírodě nebo lyžařský kurz či vystavit fakturu pro svého zaměstnavatele na platbu za školní družinu, školní klub nebo kroužek.

  • Potvrzení o úhradě kroužku

V případě, že potřebujete vystavit potvrzení o úhradě platby za kroužek, stáhněte si formulář ve formátu pdf nebo xlsx a vyplňte vyznačená pole (vzor vyplnění formuláře). Vyplněný formulář pošlete elektronicky na adresu krouzky@zssuchdol.cz společně s informací, jakým způsobem chcete doručit potvrzený formulář nazpět.

  • Potvrzení o úhradě platby za školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz

Potvrzení o úhradě platby za školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz (např. pro zdravotní pojišťovnu) vystavujeme po skončení a vyúčtování celé akce, kdy je teprve možné přesně vyčíslit skutečné náklady. Pokud potřebujete potvrzení dříve, je možné vystavit pouze potvrzení o zaplacení zálohy. Zálohou je myšlena částka uvedená v přihlášce na školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz zaslaná na účet školy. Ta se může od konečné částky lišit např. v případě neúčasti dítěte, slev dojednaných s ubytovatelem či dopravcem za určitou nedodanou službu apod.

  • Poplatek za školní družinu, školní klub či kroužek hradí zaměstnavatel

Pokud Vašemu dítěti bude hradit poplatek za školní družinu, školní klub či kroužek zaměstnavatel, postupujte následovně:

– rodič nic neplatí

– na e-mail blanka.sevcikova@zssuchdol.cz zašlete fakturační údaje zaměstnavatele včetně IČ, uveďte jméno dítěte, o jakou úhradu se jedná (ŠD, ŠK, kroužek), na jaké období má být faktura vystavena a kontakt, na který má být faktura zaslána

– fakturu posílá zaměstnavateli přímo škola