Předávání vysvědčení 30. 6.

Novinky
Předávání vysvědčení 30. 6.

V pondělí 15. 6. došlo k úpravě opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se upravují podmínky pro osobní přítomnost žáků v souvislosti s vydáváním vysvědčení.Z webu MŠMT: Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, […] Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

V úterý 30. 6. bude probíhat slavnostní předání vysvědčení. Do školy mohou přijít všichni žáci. Ti, kteří nyní do školy nechodí, musí s sebou přinést čestné prohlášení. Vysvědčení budou předávat třídní učitelé. Všichni žáci přijdou na osmou hodinu, budou mít jednu vyučovací hodinu, tak jako za normálních okolností (tedy 8:00 – 8:45). Žáci se sejdou ve své kmenové třídě, třídní učitel je nebude vyzvedávat před školou.

Nepřadaná vysvědčení budou k vyzvednutí v kanceláři školy. Provozní doba školy během prázdnin bude uvedena na webových stránkách.

Formulář čestného prohlášení – zde