Prezentace projektu Stavitelé města – adaptace sídel na změnu klimatu

Novinky
Prezentace projektu Stavitelé města – adaptace sídel na změnu klimatu

Ve čtvrtek 13. června se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila závěrečná soutěž projektu Stavitelé města – adaptace sídel na změnu klimatu od ekocentra Koniklec, který absolvovali žáci čtvrtých tříd.

V rámci projektu děti navrhovaly adaptační opatření pro svou školu a čtvrť, zpracovávaly je na plakát a při závěrečné soutěži je vybraná skupinka prezentovala zástupcům Magistrátu. Mezi nejčastější návrhy našich žáků patřila úprava pítka v areálu školy a na ulici Internacionální, aby neplýtvalo tolik vodou, rozšíření komunitní zahrady, kterou žáci rádi využívají, a návrh na ozelenění fasád okolních budov a autobusových zastávek, protože žáci se v rámci projektu Stavitelé města dozvěděli, že zeleň chytá prach i ochlazuje.

Děkujeme žákům za úspěšně dokončený projekt, prezentaci školy a jejich nadšení zamýšlet se nad svým okolím a nad dopady změny klimatu.