Prezentace ročníkových prací žáků 9. tříd

Novinky
Prezentace ročníkových prací žáků 9. tříd

Ve dnech 11.-12. června 2019 prezentovalo celkem 35 žáků 9. A a 9. B své ročníkové práce. Žáci na nich v tomto školním roce pracovali v rámci předmětu Informatika, a to samostatně nebo ve dvojici.  Ročníková práce se skládala ze dvou částí – písemné práce a počítačové prezentace. Práce měla přesně definované parametry a žáci v ní měli prokázat zejména následující dovednosti: vyhledat a zpracovat informace dle zadání, opatřit je obrázky, tabulkami a grafy, ke všemu uvést příslušné zdroje. V závěru pak zájemcům o téma práce ještě doporučili vhodnou literaturu.  Žáci si zvolili téma práce z 50 nabízených témat v těchto tematických celcích: Společnost, Příroda
a ekologie, Věda, technika a informace, Životní styl, Sport; případně si vybrali vlastní téma a po schválení mohli začít téma zpracovávat.

 

V tematickém celku Společnost byly prezentovány tyto práce:

Hip hopová subkultura

Homo sapiens sapiens. Člověk společenský?

Jeden den členky Kühnova dětského sboru

Pablo Escobar

Psychologické experimenty

Chvilka filozofie aneb Otázky bez odpovědi

100 let naší republiky. Jak se proměnila?

Česká republika

V tematickém celku Příroda a ekologie byly prezentovány tyto práce:

Výcvik psa

Přírodní katastrofy

Nejkrásnější místa světa

Ohrožené druhy živočichů

V tematickém celku Věda, technika a informace byly prezentovány tyto práce:

Nejpodivnější účty na sociálních sítích

České automobilky. Existují ještě?

Od velkých cihel k nejnovějším iPhonům

Jak to bylo s Titanicem?

Historie společnosti Apple

Letectví

Marvel Studios

V tematickém celku Životní styl byla prezentována tato práce:

Životní styl českých náctiletých

V tematickém celku Sport byly prezentovány tyto práce:

Olympijské hry

Historie mého oblíbeného sportu – hokej

Airsoft

Nejlepší sportovci světa – Conor McGregor

Český fotbal

Český hokej

České sportovní hvězdy. Září ještě?

 

Tříčlenná komise ve složení Alexandra Kejharová (ředitelka školy), Petr Mácha (zástupce ředitelky) a Šárka Ábelová (vyučující předmětu Informatika) hodnotila tištěnou písemnou práci, počítačovou prezentaci i mluvený projev. Ve většině případů byla prezentace ročníkových prací důstojnou tečkou za roky strávenými v naší základní škole.

 

                                                                                                                                 Šárka Ábelová,

                                                                                  vyučující předmětu Informatika v 9. ročníku