Projekt Mikroklima okolí školy

Novinky

V letošním roce jsme se nově zapojili do projektu Město do kapsy – Mikroklima okolí školy. Projekt se zabývá životním prostředím v okolí školy. Žáci se učí novým badatelským dovednostem, díky kterým mohou zkoumat ovzduší, vodu nebo zeleň v různých lokalitách.

Do projektu byla zapojena třída V. A pod vedením pana učitele Františka Pekarovicse, která se v rámci projektového dne zabývala tématem voda. Žáci probrali koloběh vody, důležitost malého vodního cyklu, zhodnotili vodní plochy v okolí školy a svého bydliště, provedli zasakovací zkoušku ke zjištění propustnosti různých materiálů a posouzení kvality vody, včetně posouzení podle výskytu bioindikátorů.

V okolí školy se nachází malý rybníček na komunitní zahradě a na zastávce Internacionální, dalšími vodními prvky v přilehlém okolí je potok v Tichém údolí a Zázračná studánka, potok a nádrž v Lysolajích. Voda ze Zázračné studánky je pitná, proto se žáci rozhodli potok z ní vytékající podrobit posouzení kvality vody z hlediska bioindikátorů. O čistotě vody žáky přesvědčil nález larev pošvatky, blešivců a chrostíků s domečky. Všechny tyto larvy jsou velmi náročné na kvalitu vody.

Fotografie z jednotlivých aktivit a výsledky žáků můžete sledovat na internetových stránkách projektu zde.

Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a díky podpoře Hlavního města Prahy je pro pražské školy zdarma.