Projekt Na hodinu učitelem

Novinky
Projekt Na hodinu učitelem

V úterý 16. 10. se děti z druhého stupně měly zapsat na nějaké téma k nějakému učiteli. Zapsala jsem se k paní učitelce Šedivé na téma „Státní symboly“. Ve středu 17. 10. jsme první hodinu měli sraz ve třídě, kde jsme se dohodli, co a jak budeme dělat. O týden později, ve středu 24. 10., jsme měli k dispozici tři hodiny, kde jsme si ujasnili, co kdo přinese atd.   Ve čtvrtek ráno 25. 10. jsme šli do 1. D. Oni už byli připraveni ve skupinkách v lavicích. My jsme je přivítali a pracovali jsme po třech. Každá skupina si sedla do některé lavice a začali jsme. Na jednom stanovišti se vysvětlovalo, co je to česká hymna, na dalším se vyráběly listy lípy, na dalším se vybarvovala česká vlajka, dále se tančila polka a dostávaly trikolóry. Trvalo to dvě vyučovací hodiny. Nakonec jsme se rozloučili a odešli jsme. Moc se mi to líbilo a myslím, že i prvňáčkům se naše vyučování líbilo.

Kristina Czakó, Školní média

Ve středu 24. 10. a ve čtvrtek 25. 10. probíhal v naší škole projekt Na hodinu učitelem. Už ve středu 16. 10. se děti z 5. až 9. tříd přihlašovaly do skupin k různým učitelům. Měly týden a dva dny na to, aby se připravily. Já jsem vyučoval třídu 2. A v gymnastickém sále, a to na téma „Vynálezy před 100 lety“. Děti byly moc hodné a milé. Střídaly se na stanovištích ve dvojicích po směru hodinových ručiček. My jsme se rozdělili po gymnastickém sále a rozložili jsme svoje vytvořené lapbooky. Nakonec naše skupina dostala za odměnu bonbony.

Roman Paul Gaillard, Školní média

Většina témat projektu byla věnována výročí 100 let Československa.  Začalo to tím, že druhý stupeň si vybral skupinu, se kterou bude pracovat po celou dobu projektu. Já jsem si například vybral téma o českých vynálezcích. Třída, do které jsme šli, byla celkem klidná – na rozdíl od nás. Projektová zkouška 24. 10. byla podle mého názoru úspěšnější než finální prezentace 25. 10. Ale dopadlo to naštěstí dobře; když jsme odešli ze třídy, kde jsme vyučovali, pustili jsme se do normálního vyučování.

Filip Kuhanec, Školní média

 

Fotogalerie – zde