Projekt „Na hodinu učitelem“

Novinky
Projekt „Na hodinu učitelem“

Jaké to je být alespoň na jednu vyučovací hodinu učitelem, to si mohli vyzkoušet žáci  2. stupně během projektu „Na hodinu učitelem“.  Jejich žáky se stali mladší kamarádi z  1. stupně. Projekt odstartoval ve středu 8. 3. úvodními schůzkami žáků s učiteli, kteří vedli jednotlivé projekty. Žáci
5.-9. tříd se již předtím zapsali k následujícím učitelům na tato zadaná témata:

Neznámá místa naší školy (Jiří Hronek a František Pekarovics)
Myšlenkové mapy (Michaela Haluzová)
Kde se mluví anglicky? (Johana Žižková)
Anglické pohádky (Klára Šedivá, Bohumila Hlásková)
Řecké báje a pověsti (Adéla Komárková)
Svět labyrintů a bludišť (Daniela Křesťanová)
Zlato, drahokamy a polodrahokamy (Pavel Lavička)
Animovaný film (Šárka Ábelová)
Pohádky (Petra Parasková)
Domácí zvířata a jejich mláďata (Lenka Bílková)
Cesta pohádkovým lesem (Jaroslava Šonská)
Všední den ve středověku (Petr Mácha)
Kostra jako architektonický zázrak (Monika Radová)
Ve středu 15. 3. probíhal  projekt napříč předměty a napříč ročníky 2. stupně. Ve čtvrtek 16. 3. pak vyvrcholil první a druhou vyučovací hodinu ve třídách 1. stupně. Naše nové pedagogické posily předaly mladším žákům naší školy to nejlepší z toho, co se společně naučily.

Fotogalerie – zde

To, zda se vše podařilo dle představ žáků i učitelů, se dočtete v níže uvedených ohlasech na vybrané projekty:

Kostra jako architektonický zázrak

„Náš projekt se jmenoval Kostra jako architektonický zázrak. První den jsme se seznámili s tím, o čem projekt bude. Projekt jsme měli s paní učitelkou Radovou. Druhý den jsme se na projekt připravovali, a to tak, že jsme si připravili informace. Poté jsme si to navzájem předvedli a opakovali do formy, která byla více přijatelná. Třetí a poslední den jsme šli do třídy 3. A. Každý nejprve řekl své jméno, které souvisí s tématem, například: MUDr. Esík (páteř), MUDr. Palička (lebka) nebo také doktor Otázka (testíky). Děti se naučily nové věci, tedy alespoň doufáme. Nakonec si napsaly naučný testík. Za odměnu dostaly gumového medvídka, ve kterém je kolagen, který je dobrý na pružnost  kostí. Tyto dvě hodiny jsme si užili a snad se líbily i třeťákům.“ (Adam a David, VI. A)                                                           

„Hodně jsem si to užil a hodně mě to zajímalo. Hlavně  mě zajímalo, když nám ukazovali části kostí z našeho těla. A taky nám ukázali pravou lebku a i ji vážili. Některé otázky byly zajímavé a některé i hodně divné. Měli jsme taky testík z částí kostry a trochu taky vysvětlili, kde a jak fungují naše orgány. Nejvíc mě zaujala lebka, páteř a hrudní koš. Všechno, co si pamatuju, je: lebka, hrudní koš, obratle, horní končetina, dolní končetina, páteř, plotýnky a lopatky. Taky v tom testíku byla křížovka. Byla v ní slova jako: svaly, páteř, P (jako znak fosforu), zubní sklovina, mícha a lebka. Vyjde vám VÁPNÍK.“ (Roman, III. A)


Všední den ve středověku

„Cílem tohoto projektu bylo, abychom zaujali mladší děti a probudili v nich zájem o dějepis.

STŘEDA  15. 3.

Hned ráno jsme se sešli v učebně dějepisu. Byli jsme rozděleni do několika skupinek s rozdílnými tématy. Já jsem byla například ve skupince, která měla téma Klášter. Další témata byla Život na vesnici, Šlechta a Řemesla. Pan učitel Mácha nám vytisknul důležité podklady, které se týkaly našich témat. Na tento den jsme již byli domluveni, že každý přinese něco, co bychom mohli využít. Například nějaké oblečení, či různé postarší předměty. Tyto pomůcky jsme použili do videí, která byla vložena do prezentací. V prezentacích nebyly pouze obrázky, či videa, ale i namluvený záznam, který jsme si mohli namluvit my sami. Projekt jsme připravovali celý den, který byl zkrácen pouze na pět vyučovacích hodin. Ještě jsme připravili kvíz a mohli jsme jít domů.

ČTVRTEK 16. 3.

V tento den jsme se měli stát na dvě vyučovací hodiny učitelem. Učili jsme třídu 4. B, ve které je mimochodem i můj bratr. Všichni si to užili.“  (Natálie B., VII.B)


Cesta pohádkovým lesem

Ve středu jsme se museli zúčastnit projektu, na který jsme se připravovali pět vyučovacích hodin, v nichž  jsme si připravovali svoje potřebné věci na výuku do třídy 2. C. Naše téma se jmenovalo „Cesta pohádkovým lesem“, kde nás vedla paní učitelka Jaroslava Šonská. Ale tento projekt měl celý druhý stupeň.

Dne 15. 3. 2017  ve středu první vyučovací hodinu jsme se sešli ve třídě, kterou jsme měli určenou. Na začátku jsme se domlouvali, o čem to bude a co přesně v hodině budeme s nimi dělat. Docela rychle jsme vymysleli náš průběh jedné hodiny, kterou jsme dostali na vyzkoušení, jaké to je být učitelem, který učí děti na prvním stupni. Během druhé hodiny jsme začali tvořit postavy a naši hru, kterou jsme společně vymysleli. Za dvě hodiny jsme měli všechno udělané a byli jsme připraveni dokončit za jednu poslední hodinu naše věci k přípravě. Poslední hodinu jsme vybarvovali náš hrací plán a pohádkové podstavy, abychom jich měli dostatek pro všechny druháky.

Ve čtvrtek naše hodina proběhla tak, jak jsme si ji naplánovali. Myslím, že i druháky to bavilo. Úplně na začátku jsme se jim všichni představili a řekli jim, co je čeká. Hned jejich první úkol byl nakreslit pohádkou postavu, kterou si vytáhli a nesměli ji ukazovat ostatním. Když to měli hotové, tak poté jsme hádali, co to je za pohádkovou bytost. Když jsme uhodli, mohli si jít sednout ke hře, která byla jako překvapení. Zahráli jsme si hru, kde na konci všichni dostali sladkou odměnu. Hra, kterou jsme vymysleli, jim zůstala, opravdu měli velkou radost a celou dobu nás poslouchali. Bylo docela těžké zaujmout jejich pozornost, ale jejich kolektivní práce byla výborná. Všichni jsme si to opravdu užili. Úplně nakonec jsme jim poděkovali a odešli zpátky si popovídat o tom, co se nám líbilo a co ne, jaké máme pocity ze všeho, co jsme zažili během projektu Na hodinu učitelem.“ (Patricie, IX. tř.)


Pohádky                                                                                                                                                                                                    

„Tento projekt vedla paní učitelka Parasková. Náš cíl byl pobavit děti a říct jim něco nového. My jsme pracovali na téma Pohádky. Naše skupina pracovala jako demokratický kolektiv. Každý udělal část práce. Naše hodina probíhala tak, že na začátku jsme dětem řekli, co to vlastně pohádka je a jak pohádky  rozdělujeme.  Poté jsme žáky rozdělili do skupin po třech až čtyřech. Po rozdělení následovala první soutěž – hledání obrázků po třídě. Po tomto hledání museli uhádnout písničku z pohádky a obrázky z pohádek. Poslední disciplína bylo pamatování obrázků.  A potom bylo už jen vyhlášení výsledků. Myslím, že se to nám všem docela povedlo.“ (David K., VII. A)


Animovaný film

„Tak líbilo se mi to hodně, bylo to super. Začátkem hodiny jsme si řekli, co se bude dělat celý projektový den. První hodina uběhla kosmickou rychlostí, druhá hodina už pomaleji, ale byla o to větší zábava. Já jsem fotil a Matěj posunoval lego panáčky. Udělali jsme film Vražda na stavbě. Byl to super filmík, měli jsme 101 fotek. A 16. 3. jsme dělali film s 3. B. Taky mě to dost bavilo. Vymysleli název, dodělali titulky a začali vyrábět film Krádež v poště.“ (Dominik, V. A)

„Moc  se nám to tu líbí. Zklamalo nás, že to bylo krátké, ale zase jsme se něco naučily. Chtěly bychom si to zkusit víckrát. Je to tu zajímavé opravdu moc. Jsme rády, že nám pomáhal tak skvělý tým. Jsme rády, že jsme měly možnost být při tak skvělé aktivitě. Náš tým je skvělý a už se těšíme, až to bude na DVD a uvidíme to, snad to bude moc pěkné. Moc si to užíváme. Dělaly jsme zábavné a překvapivé věci. Jsme rády, že jsme si to zkusily a pobavily se. Je to super super super hustý!“ (Christína, Andrea, Denise, Adélka, III. B)


Zlato, drahokamy a polodrahokamy


„Cílem bylo naučit děti něco nového o kamenech a drahokamech. Nejdříve jsme si rozdělili práci. Pak jsme si připravili práci. Dne 15. 3. jsme si řekli, jak to máme připraveno. Pak jsme měli dvě hodiny volna,  ve kterém jsme se to měli naučit. Pak jsme si jenom povídali. Když už byl skoro konec hodiny, tak jsme si to zkusili nanečisto. Bylo to strašné, tak jsme to vylepšili. Druhý den jsme to měli přednášet. Bylo to vcelku super,  přežili jsme to. Pak nás učitel pochválil a pak jsme měli volno.“ (Martin T., VII. B)


Svět labyrintů a bludišť
„15.  března jsme se celý den připravovali na „Hodinu učitelem“.  16. března jsme si šli pro prvňáčky do třídy, kde jsme si je rozdělili do skupinek a vedli jsme je starou budovou do nové. Já jsem byla ve skupině, kde jsme dělali bludiště a labyrinty. Vysvětlovali jsme  třídě 1. C, jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem, dále jsme malovali bludiště na velký formát papíru. Na dalším stanovišti děti stavěly cestu pro kamenožrouta. Měli jsme dohromady pět stanovišť, kde si děti zkoušely různé věci. Poté jsme si s dětmi popovídali, jak se jim to líbilo a ony to měly ohodnotit dle teploměru, který ukazovaly ručně. Pak jsme se s nimi rozloučili.“ (Barbora, VIII. tř.)


Myšlenkové mapy
„Účelem tohoto projektu bylo seznámit „třeťáky“ s prací s myšlenkovými  mapami. Na začátku jsme děti seznámili s tím, co to jsou myšlenkové mapy. Poté každý z nás prezentoval svoji  mapu. Každé dítě dostalo papír a děti malovaly svoji myšlenkovou mapu. Tu pak také prezentovaly. V průběhu práce jsme každý z nás pomáhal dvojici dětí. Myslím, že se mapy dětem povedly. Doufám, že je to bavilo. Snad bude více takových akcí.“ (Marek Č., VII. A)


Neznámá místa naší školy

„Měli jsme za úkol připravit si referát pro 1. a 4. třídu. Byli jsme rozdělení do skupin po čtyřech.

Každá skupina měla svoje téma. Skupiny po čtyřech se potom rozdělily do dvojic a jedna dvojice šla do první třídy a druhá do čtvrté. Přesouvali jsme se na různá stanoviště a každá ta skupina tam měla referát. Práce probíhala dobře. Spolupráce s prvňáky byla celkem dobrá. Docela
i poslouchali. Podle toho, co nám prvňáci řekli, tak si myslím, že se jim to docela líbilo a bavilo je to. Mě to taky docela bavilo.“ (Martin M., VII. A)