Projekt „S úsměvem ke vzdělání“

Novinky

Od 1. 2. 2017 škola realizuje projekt S úsměvem ke vzdělání z výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 1 193 153 Kč.

V  rámci projektu realizujeme aktivity, které jsou zaměřeny na personální podporu (speciální pedagog), na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (DVPP, vzájemná spolupráce) a na extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky (klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků). Jedna z aktivit je věnována tematickým setkáváním a spolupráci s rodiči žáků.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz