Projekt Veřejný prostor v okolí školy

Novinky

Projektu Město do kapsy – Veřejný prostor v okolí školy se zúčastnily děti ze školního klubu (žáci 4. A, 4. B, 4. D, 4. E). Projekt je zaměřen na poznání a analýzu veřejného prostoru v městské části, v níž sídlí zapojená škola, a návrh zlepšení tohoto prostoru. Na veřejný prostor žáci nahlížejí z hlediska mobility, kulturního a přírodního dědictví nebo estetiky a rekreace. Žáci se takto mohou angažovat do komunitního rozvoje obce.

Projekt začíná dotazníkových šetřením mezi spoluobčany. Protože se děti rozhodly řešit veřejný prostor z hlediska estetiky a rekreace, ptaly se spoluobčanů, jak tráví svůj volný čas, jestli dělají nějaký sport, kam chodí na procházku, kde je jim dobře, kam si ve své čtvrti chodí odpočinout, kde tráví volné odpoledne. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že místem na Suchdole, které nejvíce navštěvuje veřejnost i žáci, je komunitní zahrada a zahrada základní školy.

Poté se žáci sami zamysleli, jak a kde tráví svůj volný čas, kde je jim dobře a kde naopak není, vytvořili pocitovou mapu svého okolí a nadnesli řadu návrhů jak vylepšit jednu z těchto zahrad.

Ve spolupráci s ekocentrem Koniklec a městskou částí Praha–Suchdol budou mít děti možnost realizovat návrh umístění slackliny, která bude jak zábavným tak sportovním prvkem, na komunitní zahradě.

Fotografie dětí při práci a jejich další návrhy na vylepšení veřejného prostoru si můžete prohlédnout zde.

Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a díky podpoře Hlavního města Prahy je pro pražské školy zdarma.