Provoz školní družiny a školního klubu v pondělí 2. září

Družina

Provoz školní družiny v pondělí 2. září 2019

V pondělí 2. září 2019 je provoz školní družiny od 7:00 hodin a po skončení vyučování do 18:00 hodin. Ranní družina je ve školním klubu v suterénu staré budovy. Přímý vchod do ŠK je od víceúčelového hřiště u knihovny. Pokud přihlášený žák nastoupí již tento den do ŠD, vezme si s sebou přezůvky, čip na oběd, lístek od rodičů s informacemi o odchodu z ŠD. Odcházet může již od 12 hodin.

Informativní schůzka ve školní družině

V pondělí 2. září 2019 se koná informativní schůzka rodičů prvňáčků, která bude ráno po přivítání s paní učitelkou.

Rodiče dětí z 2. a 3. ročníku schůzku mít nebudou. Veškeré informace o provozu a organizaci ŠD a zápisní lístek dostanou žáci 2. září od svých třídních učitelek.


Provoz školního klubu v pondělí 2. září 2019

V pondělí 2. září 2019 je provoz školního klubu od 8:45 hodin do 15:00 hodin. V případě potřeby mohou žáci využít ranní družinu, která je v suterénu SB ve školním klubu.

Přihlásit žáka do školního klubu mohou rodiče vyplněním zápisního lístku, který je na webových stránkách školního klubu (www.zssuchdol.cz/druzina/skolni-klub/). Vyplněný zápisní lístek žák odevzdá přímo paní vychovatelce ve školním klubu.