Provoz školního klubu v úterý 1. září 2020

Družina

V úterý 1. září 2020 je provoz školního klubu od 8:45 hodin do 13:00 hodin. V případě potřeby mohou žáci využít ranní družinu, která je v suterénu SB ve školním klubu.

Přihlásit žáka do školního klubu mohou rodiče vyplněním zápisního lístku, který je na webových stránkách školního klubu (www.zssuchdol.cz/druzina/skolni-klub/). Vyplněný zápisní lístek žák odevzdá přímo paní vychovatelce ve školním klubu.