Ředitelské volno 25. a 26. 10.

Novinky

Vážení rodiče,

 

ve středu 20. 10. 2021 jsme obdrželi doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy. Na základě šíření infekčního onemocnění Covid 19 Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby školy na území hlavního města Prahy využily možnosti stanovit žákům volno na dny 25. 10. a 26. 10. 2021.

V souladu s tímto doporučením vyhlašuje ředitelka školy volno na dny 25. 10. a 26. 10. 2021.

Pro naléhavé případy, kdy rodiče nemohou ve dnech 25. a 26. 10. zajistit péči o své děti, bude v provozu školní družina (pro žáky 1. – 3. ročníků) a školní klub (pro žáky 4. – 5. ročníků) v době od 8:00 do 16:00. Žádáme rodiče, kteří v pondělí a v úterý nemají jak zajistit své děti, aby nahlásili třídním učitelům nejpozději v pátek 22. 10. zájem o školní družinu/školní klub. V těchto dnech budou ve školní družině a ve školním klubu vytvořeny homogenní skupiny tak, aby se nepotkávali žáci z různých tříd.

Školní jídelna ve dnech ředitelského volna nevaří.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Alexandra Kejharová

ředitelka školy