Sběr baterií a elektrozařízení na naší škole

Novinky

V letošním roce 2016/2017 se naše škola zapojí do recyklačního projektu Recyklohraní.

Co je to Recyklohraní?
Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Program dále rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Za plnění úkolů a sběr získá naše škola body, které poté můžeme vyměnit za zajímavé odměny.
Nádoby pro sběr baterií a drobného elektrozařízení jsou umístěny na chodbě nové budovy vedle sekretariátu školy.

 

KTERÉ BATERIE JSOU SBÍRÁNY?

ANO
• všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů, …)
• velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
• baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm

 

NE
• rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
• autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
• baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče žáků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně)
• plně nabité baterie
• baterie těžší než 1 kg

 

SBĚR POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

ANO
• všechna drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem sběrné nádoby (resp. vejdou se do sběrné nádoby) – např.: rádia, mp3 přehrávače, discmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, drobné kuchyňské elektrospotřebiče, kabely, nabíječky a další…
POZOR: Všechna elektrozařízení musí být kompletní!

 

NE
• elektrozařízení, která se svým rozměrem nevejdou do sběrné nádoby (monitory, televize)
• nekompletní (demontovaná) elektrozařízení
• zářivky a úsporné žárovky
• baterie a akumulátory
• tonery a cartridge (není elektrozařízení)
• diskety, CD, DVD, kazety (není elektrozařízení)