Sběr papíru

Další termín sběru (vždy od 7:30 do 9:30): 30. a 31. 5.

 

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papírsbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Více o tom, jak správně třídit a co patří do sběru papíru se dočtete zde.

Sběr baterií a elektrozařízení na naší škole

 

Výsledky sběru papíru:

Květen 2018

Duben 2018

Únor 2018

Prosinec 2017

Listopad 2017

Říjen 2017

Duben 2017

Březen 2017

Únor 2017

Listopad 2016

Říjen 2016

Září 2016

Duben 2016

Březen 2016

Únor 2016

Leden 2016

Výsledky sběru papíru za celý školní rok – jednotlivci