Školská rada

Školská rada při Základní škole Mikoláše Alše v Praze–Suchdole má 9 členů.

Tři členové jsou voleni z řad zákonných zástupců, tři zástupce si volí pedagogický sbor a zbývající tři členové rady jsou jmenováni zřizovatelem.

Volby do školské rady

V pondělí 3. dubna 2017 proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Nadpoloviční většinou ze všech  zúčastněných voličů byli zvoleni navržení kandidáti : Mgr. Marek Kreisl, Markéta Šípová, Milada Tomková.

V současnosti zasedá školská rada ve složení:

za rodiče žáků

za pedagogy

za zřizovatele

Milada Tomková

Ing. Lenka Bílková

Ing. Petr Hořejš

 Mgr. Marek Kreisl

Michaela Haluzová

Mgr. Ivana Lacinová

 Markéta Šípová

Mgr. Petra Parasková

RNDr. Ludmila Knappová

Předsedkyní školské rady je M. Tomková, místopředsedkyní M. Haluzová

 kontakt – skolska.rada@praha-suchdol.cz