Školská rada

 

Školská rada při Základní škole Mikoláše Alše v Praze–Suchdole má 9 členů.Tři členové jsou voleni z řad zákonných zástupců, tři zástupce si volí pedagogický sbor a zbývající tři členové rady jsou jmenováni zřizovatelem.

V současnosti zasedá školská rada ve složení:

za rodiče žáků

za pedagogy

za zřizovatele

Renata Bořkovcová

Ing. Lenka Bílková

Ing. Petr Hořejš

 Mgr. Marek Kreisl

Michaela Haluzová

Mgr. Ivana Lacinová

 Markéta Šípová

Mgr. Petra Parasková

RNDr. Ludmila Knappová

Předsedkyní školské rady je R. Bořkovcová, místopředsedkyní školské rady je M. Haluzová

 kontakt – skolska.rada@praha-suchdol.cz