SRPŠ

Dne 10.9. se konala členská schůze SRPŠ. Rada spolku schválila zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu v školním roce 2017/2018 a dále schválila rozpočet pro školní rok 2018/2019.

Rozpočet na školní rok 2018_2019

Vážení rodiče,

žádáme Vás o platbu ročního členského příspěvku SRPŠ ve výši  400 Kč na žáka. Příspěvek, prosím, uhraďte bankovním převodem na účet SRPŠ vedený ve Fio bance, č.ú. 2200910614/2010 pod variabilním symbolem, který obdržíte e-mailem od zástupce své třídy.

Rada SRPŠ

Úplné znění stanov SRPŠ je přístupné zde.

Kontakt: srps@zssuchdol.cz

Rozpočet na školní rok 2017/2018

Vyúčtování SRPŠ za školní rok 2016/2017

Schválený rozpočet na školní rok 2015/2016

Úplné znění stanov po změně 9.9.2015

Usnesení členské schůze spolku

Přehled čerpání rozpočtu ve školním roce 2014-2015

Schválený rozpočet na školní rok 2014-2015

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.9.2014

Schválený rozpočet na školní rok 2013-2014