Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru na podzim 2021:

úterý 9. 11. a středa 10. 11. vždy od 7:40 do 9:40

úterý 7. 12. a středa 8. 12. vždy od 7:40 do 9:40. 

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Více o tom, jak správně třídit a co patří do sběru papíru se dočtete zde.

Sběr baterií a elektrozařízení na naší škole

 

Výsledky sběru papíru:

Sběr prosinec 2021

Sběr listopad 2021

Sběr říjen 2021