Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru na podzim 2021:

úterý 5. 10. a středa 6. 10. vždy od 7:40 do 9:40. 

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Více o tom, jak správně třídit a co patří do sběru papíru se dočtete zde.

Sběr baterií a elektrozařízení na naší škole

 

Výsledky sběru papíru:

Březen 2020

Prosinec 2019

Listopad 2019

Říjen 2019

Květen 2019

Duben 2019

Březen 2019

Únor 2019

Prosinec 2018

Listopad 2018

Říjen 2018

Květen 2018

Duben 2018

Únor 2018

Prosinec 2017

Listopad 2017

Říjen 2017

Duben 2017

Březen 2017

Únor 2017