SRPŠ

 

Vážení rodiče,

žádáme Vás o platbu ročního členského příspěvku SRPŠ ve výši 400,- Kč na každého žáka, který navštěvuje ZŠ M. Alše.

Z vašich příspěvků plánujeme v tomto školním roce financovat celoškolní akce a volnočasové aktivity, které škola připravuje pro naše děti, např. odborné přednášky, piknik za školou nebo oslavy 90. výročí založení školy. Dále plánujeme přispět na obnovu a dovybavení např. sportovního náčiní pro výuku tělesné výchovy, dovybavení nové jazykové učebny a učeben pro pracovní činnosti. Jednotlivé konkrétní projekty pro financování bude schvalovat rada SRPŠ a budou v dohledné době zveřejněny v rozpočtu na webových stránkách školy v záložce SRPŠ.

Příspěvek, prosím, uhraďte bankovním převodem na účet SRPŠ vedený ve Fio bance, č.ú. 2200910614/2010, do poznámky pro příjemce platby prosím uveďte celé jméno Vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje. V případě sourozenců Vás prosíme, abyste pokud možno udělali za každé dítě platbu zvlášť nebo v poznámce pro příjemce uvedli jména všech dětí a třídy, za které platbu provádíte.

Příspěvek, prosím, uhraďte do 30.11.2021.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a podporu.

S pozdravem,

Rada SRPŠ

 

Úplné znění stanov SRPŠ je přístupné zde.

Kontakt: srps@zssuchdol.cz

Schválený rozpočet na školní rok 2019/2020

Zápis ze schůze SRPŠ 16.9.2019

Vyúčtování SRPŠ za školní rok 2018/2019

Vyúčtování SRPŠ za školní rok 2016/2017

Schválený rozpočet na školní rok 2015/2016

Úplné znění stanov po změně 9.9.2015

Usnesení členské schůze spolku

Přehled čerpání rozpočtu ve školním roce 2014-2015

Schválený rozpočet na školní rok 2014-2015

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.9.2014

Schválený rozpočet na školní rok 2013-2014