Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru na jaře 2022:

úterý 22. 2. a středa 23. 2. vždy od 7:40 do 9:40

úterý 29. 3. a středa 30. 3. vždy od 7:40 do 9:40

úterý 26. 4. a středa 27. 4. vždy od 7:40 do 9:40

úterý 24. 5. a středa 25. 5. vždy od 7:40 do 9:40

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Více o tom, jak správně třídit a co patří do sběru papíru se dočtete zde.

Sběr baterií a elektrozařízení na naší škole

 

Výsledky sběru papíru:

Nejlepší sběrači za rok 2022

Sběr květen 2022

Sběr duben 2022

Sběr únor 2022

Sběr prosinec 2021

Sběr listopad 2021

Sběr říjen 2021