Spolupracujeme

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovyuk

Jsme spolupracující školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; každoročně pomáháme budoucím učitelům získat potřebnou odbornou praxi. Studenti na naší škole absolvují náslechy v hodinách a v závěru studia souvislou několikatýdenní praxi.

 

 

Česká zemědělská univerzitačzu

Již třetím rokem spolupracujeme s Fakultou lesnickou a dřevařskou v rámci projektu „Lesní pedagogika“.

 

 

Život bez závislostí

Spolek Život bez závislostí pro naše žáky na I. a II. stupni každoročně zajišťuje programy všeobecné primární prevence.

 

 

Albatroskmčalbatros

Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros nabízíme našim žákům členství v Klubu mladých čtenářů.

 

 

Dukla Prahadukla

Pod záštitou Dukly Praha probíhá na naší škole kroužek Míčových a pohybových her pro žáky I. stupně. Příležitostně také spolupracujeme při jednorázových akcích.