Image Slide 2

Image Slide 2

Škola má tři multifunkční učebny s interaktivní tabulí, další dvě interaktivní tabule jsou umístěny v kmenových učebnách. Vedle kmenových zde také najdete odborné pracovny fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, učebnu výpočetní techniky, praktických činností (dílny), cvičnou kuchyň a tělocvičnu. Ve školní zahradě je dětské hřiště a víceúčelové sportoviště s umělým osvětlením.