Image Slide 2

Image Slide 2

Všechny třídy na škole jsou vybaveny audiovizuální technikou, v některých třídách jsou interaktivní tabule. Vedle kmenových učeben zde také najdete odborné pracovny fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, učebnu výpočetní techniky, praktických činností (dílny), cvičnou kuchyň a tělocvičnu. Ve školní zahradě je dětské hřiště a víceúčelové sportoviště s umělým osvětlením.