Image Slide 3

Image Slide 3

Škola se účastní několika projektů, například projektu Připraveni pro život, který je preventivním výchovným programem, či projektu lesní pedagogiky, na kterém spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou. Tradičně spolupracujeme s mateřskými školami na projektu Předškolák. Škola také pravidelně pořádá studijně-poznávací zájezdy do anglicky mluvících zemí.