Image Slide 3

Image Slide 3

Škola se účastní několika projektů, jako například projektu Připraveni pro život, který je preventivním výchovným programem, nebo projektu Street Law, který je zaměřen na zvyšování právní gramotnosti žáků. Tradičně spolupracujeme s mateřskými školami na projektu Předškolák. Škola také pravidelně pořádá studijně-poznávací zájezdy do anglicky mluvících zemí a výměnný pobyt se školou v Dánsku.