Strašidelná škola 2018

Novinky

Pro velký zájem vylezou letos školní strašidla na světlo světa dokonce dvakrát! První termín (pondělí 5. listopadu) je určen pro menší děti – předškoláky, prvňáčky a druháky; druhý termín (středa 7. listopadu) je určen třeťákům, čtvrťákům a páťákům. Žáci 2. stupně se akce neúčastní. Pokud půjdou jako doprovod mladších sourozenců, pak pustíme na procházku školou pouze jednu osobu jako doprovod skupiny mladších dětí.