Testování SCIO

Novinky

Naše škola je stejně jako v předchozích letech zapojena do Národního testování SCIO. Jedná se o celorepublikové srovnávací testování, které slouží pro získání zpětné vazby a porovnání s dalšími školami z celé ČR v českém jazyce a matematice. Třetí testovanou oblastí jsou obecné studijní předpoklady, tedy to, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o třídách i škole. Žáci získají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testování probíhá 5. – 10. dubna v 5. ročnících a 12. – 20. dubna v 7. ročnících. O přesných termínech, kdy budou žáci jednotlivé testy dělat, budete informováni prostřednictvím zápisu v žákovské knížce.