Testování žáků před přijímacími zkouškami

Novinky

Na základě mimořádného optaření MŠMT ze dne 6. dubna 2021 je stanoveno pro přijímací zkoušky na SŠ:

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování  na onemocnění COVID-19  uchazečům  o vzdělávání  ve  střední  škole (SŠ),  kteří  jsou  žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Z toho vyplývá, že pro ty žáky, kteří budou mít zájem, testování zorganizujeme. Konkrétní informace zveřejníme s dostatečným předstihem na webu a také požádáme třídní učitele o zaslání informací přímo rodičům.