Trhy pro Ukrajinu

Novinky
Trhy pro Ukrajinu

Smutek, úzkost, strach o život svůj a životy svých blízkých. Toto jsou aktuální pocity lidí na Ukrajině. Současná situace je otřesná a pro nás naprosto nepředstavitelná. Lidé na Ukrajině žijí v konstantním strachu, že se jejich dům stane terčem jedné z mnoha bomb. Lidé, kteří se z okupované oblasti dostali do bezpečí, zase žijí ve stálém strachu o své blízké, kteří odejít nemohli či nechtěli, aby mohli bránit svou vlast. Bohužel je nám jasné, že soucit již nepomáhá, a proto jsme se rozhodli uspořádat tuto charitativní akci. Třídy vymyslely produkty, které samy vytvořily a následně je nabídly návštěvníkům. Celé odpoledne se neslo ve veselé náladě a naši školu navštívila opravdu velká spousta lidí. Všem, kteří dorazili, bychom tímto chtěli poděkovat za to, že podpořili naši snahu a umožnili nám, abychom výdělek v nemalých číslech věnovali na pomoc ukrajinským lidem. Děkujeme, že jste s námi konali dobro. Celková částka, která se  vybrala, je  83 954 Kč.

Váš Školní parlament

Fotogalerie – zde