Třídní schůzka ve školní družině

Družina

V pondělí 4. září 2017 se koná třídní schůzka rodičů přihlášených dětí do ŠD. Ráno po přivítání s paní učitelkou bude pro rodiče prvňáčků, od 17:00 hodin pro rodiče dětí z 2. až 4. ročníku. Schůzka bude probíhat v učebnách podle rozmístění oddělení a rozdělení dětí. Účast zákonného zástupce dítěte na této schůzce je nezbytná.