Třída I. A

Třídní učitelka: Jana Veselá

Aktuality:

 

Týdenní plán od 6. do 10. 1.
Český jazykOpakování probraných písmen/hlásek, písmeno G (Začínáme číst a psát do str. 74)
Uvolňovací cviky str. 25
MatematikaProcvičování početních operací +/- do 12 , porovnávání < a > počítáme schody, krokujeme (Prac. učebnice do str. 55 )
ČaSRodina (Prvouka do str. 31)

Rozvrh hodin