Třída I. A

Třídní učitelka: Jana Veselá

Aktuality:

 

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykOpakování probraných hlásek a písmen, čteme slova a krátké věty
Písmenko a hláska V a K (Začínáme číst a psát do str. 43)
Uvolňovací cviky str. 17, 18
MatematikaPočítáme do 7, znaménko = a +, porovnávání < a >
(Prac. učebnice do str. 41)
ČaSKaždý jsme jiný
strany 24 - 25

Rozvrh hodin