Třída I. A

Třídní učitelka: Jana Veselá

Aktuality:

 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykProstorová, pravolevá orientace, orientace v ploše, O,U (Začínáme číst a psát do str. 17)
Uvolňovací cviky str.2 - 6
MatematikaČteme číslice, počítáme do 5 (Prac. učebnice do str. 15)
ČaSV obci (do str. 11)

Rozvrh hodin