Třída I. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 1.
Český jazykNáslovná hláska, délka slabik.
Čtení dvojslabičných a trojslabičných slov.
Písmeno a hláska V.
Psaní: písmeno v, V.
Slabikář do str. 43.
Písanka 2.díl do str. 9.
MatematikaObor 1 - 10, řada čísel, rozklad, porovnávání, sčítání a odčítání.
G: čára - druhy.
Prac. učebnice 2. díl do str. 25.
Psaní čísel 11,12,13.
ČaSNakupování.
Pracovní učebnice do str. 35.