Třída I. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykPravolevá orientace, vizuální shoda a a odlišnost,
slabiky, délka slabik, náslovná hláska.
Hláska a písmeno S, M, A.
Psaní: horní zátrh, velká a malá kapka, vlna.
ŽA do str. 31.
MatematikaPřiřazování obrázků a koleček, dokreslování, porovnávání množství.
Čísla 1 - 5. Psaní čísel 1, 2, 3.
Prac. učebnice 1. díl do str. 18.
ČaSMoji spolužáci.
Pracovní učebnice do str. 13.