Třída I. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Fotogalerie 1. A

V úterý 5.12. – čertí škola
Ve středu 6.12. – hudební program „Pasáček“ vybíráme 40,- Kč
Ve čtvrtek 7.12. – divadelní muzikál „Kocourek Modroočko“

Týdenní plán od 4. do 8. 12.
Český jazyk Opakování - písmeno a hláska M,L,S
Čtení jednoduchých slov a vět
čtení s porozuměním, pověst o sv. Mikulášovi SL s. 3-6
uvolňovací cviky - dokončení základu písmen
Matematika Nestandardní úlohy - cesty
krokování a zápis čísel
porovnávání, záznam stavba PS. s. 43-46
ČaSZima - svátky a tradice - Mikuláš PS s. 28

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M  VV  PČ

ÚT

 ČJ M  ČaS  ČJ

ST

 ČJ M  TV  ČJ

ČT

 ČJ ČJ  ČaS  HV

ČJ TV  M  ČJ