Třída I. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Fotogalerie 1. A

V středu 25. dubna – třídní schůzky v 18,00h ohledně školy v přírodě
Ve čtvrtek 26. dubna – celoškolní projekt „Na hodinu učitelem“

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazyk Hláska a písmeno "Ch" SL s. 72 - 77
procvičování čtení slabik, slov, vět
opis, přepis, diktát Písanka II. s. 36 - 39, Písanka III. s. 1 - 10
Matematika sčítání a odčítání do 20
slovní úlohy, pyramidy, autobusy
G - souměrnost PS s. 44 - 48
ČaSJaro - mláďata, domácí mazlíčci PS s. 62 - 65

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M  VV  PČ

ÚT

 ČJ M  ČaS  ČJ

ST

 ČJ M  TV  ČJ

ČT

 ČJ ČJ  ČaS  HV

ČJ TV  M  ČJ