Třída I. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Fotogalerie 1. A

Ve středu 21. března – „Vynášení Morany“

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazyk Dvojhláska "Au", "Ou" SL s. 47
Hláska a písmenko "C" SL s. 48 - 51
čtení s porozuměním, čtení psacího písma
Písanka II. s. 13 - 16
Matematika číselná osa do 17 - orientace
sčítání a odčítání do 17 bez přechodu i s přechodem
slovní úlohy, autobus, pyramidy PS s. 24 - 28
ČaS Chráníme přírodu s. 49
Jaro s. 51

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M  VV  PČ

ÚT

 ČJ M  ČaS  ČJ

ST

 ČJ M  TV  ČJ

ČT

 ČJ ČJ  ČaS  HV

ČJ TV  M  ČJ