Třída I. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Ve čtvrtek 19.10. – divadelní představení „O statečné princezně Máně“

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazyk Procvičování čtení písmen a slabik "M,A,L"
sklad a rozklad slova, tvorba vět
hláska a písmeno "E,e" - tvoření slabik, čtení ŽA s. 23 - 26
Matematika sčítání a odčítání do 6
dopočítávání a rozdělování, krokování
sčítací pyramidy, zápis do tabulky
G - souměrnost PS s. 24-27
ČaS Podzim - příroda na podzim
Na procházce v lese - PS s. 12-14

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M  VV  PČ

ÚT

 ČJ M  ČaS  ČJ

ST

 ČJ M  TV  ČJ

ČT

 ČJ ČJ  ČaS  HV

ČJ TV  M  ČJ