Třída I. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Fotogalerie 1. A

V pátek 8. června – divadelní představení – „Kvak a Žbluňk“ – divadlo V Dlouhé

 

Týdenní plán od 4. do 8. 6.
Český jazyk Slabiky "dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě"
Čtení a zápis slov a vět
Čtení s porozuměním Sl. s. 86 - 91
Písanka III. s. 21-27
Matematika Měříme výšku
procvičování sčítání a odčítání do 20
slovní úlohy, trojúhelníky, autobus PS. 54 - 57
ČaSOpakování měsíce a dny v týdnu
Měříme čas PS s. 72 - 73

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M  VV  PČ

ÚT

 ČJ M  ČaS  ČJ

ST

 ČJ M  TV  ČJ

ČT

 ČJ ČJ  ČaS  HV

ČJ TV  M  ČJ