Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

 

Aktuality: 

17. 4. – projektový den Velikonoce
18. 4. – Velikonoční prázdniny

24. a 25. 4. – sběr papíru

25. 4. 2019 – divadelní představení, Divadlo v Dlouhé – Pohádka o Robinsonovi

 

Týdenní plán od 15. do 19. 4.
Český jazykpísmeno, hláska Ž, ž
psaní správného tvaru písmen B
Slabikář str. 86- 87
Matematikapráce s tabulkou
pokusy - měření objemu, vážení
uč. str. 37
ČaSJaro -Velikonoce

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ

ÚT

 ČJ M VV ČJ

ST

 ČJ M ČJ TV

ČT

 ČJ ČJ ČAS

 HV M ČJ TV