Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

 

Aktuality: 

20. října – Sportovní den
25. – 26. října – projekt ke 100. výročí vzniku Československa
29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý) – podzimní prázdniny
6. 11. 2018 – Cimbálová muzika RÉVA (výchovný koncert ve škole)

Týdenní plán od 8. do 12. 10.
Český jazykJazyková výchova
opakování, čtení na známky - slabiky MA, MÁ, LA, LÁ, ME, MÉ, LE, LÉ uč. 20/2, 24/2
hláska, písmeno O, o, P, p
slabiky Sa, Se, Mo, Lo, So
uvolňovací cviky
Komunikační a slohová výchova
vyprávění o čtené knize, časopisech
Literární výchova
recitace básničky "Slůně"
čtení na pokračování Braunová, P.: Kuba nechce prohrávat
ABECEDA str. 27 - 32
Písanka str. 18 - 25
Matematikaopakování - přiřazování daného počtu prvků početní operace - dopočítávání
psaní číslice 4
geometrie v prostoru - plán stavby, podlaží geometrie - reprezentace souměrnosti
uč. str. 24 - 27
ČaSzkoušení - poznávání zvířat, která žijí v lese (obálka na konci učebnice)
Podzim - na procházce v lese
uč. str. 14-15

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ

ÚT

 ČJ M VV ČJ

ST

 ČJ M ČJ TV

ČT

 ČJ ČJ ČAS

 HV M ČJ TV