Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

 

Aktuality: 

31. 1. 2019 – pololetní vysvědčení

1. 2. 2019 – pololetní prázdniny

18. – 22. 2. – jarní prázdniny

27. a 28. 2. – sběr papíru
20. 3. 2019 – interaktivní program v Knihovně hl. města Prahy „Pohádky“

Týdenní plán od 28. do 31. 1.
Český jazykpísmeno, hláska D, d
správné psaní tvarů písmen v, V, d, D
Slabikář do str. 43
Písanka 3 do str. 7
Matematikaopakování - dokončení 1. dílu učebnice matematiky
Mosty, Autobus
počítání do 12
učebnice 2. díl do str. 9
ČaSLidské tělo - Péče o své tělo, Zdravá strava
uč str. 38 - 40

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ

ÚT

 ČJ M VV ČJ

ST

 ČJ M ČJ TV

ČT

 ČJ ČJ ČAS

 HV M ČJ TV