Třída I. B

Třídní učitelka: Helena Pavlasová

Konzultace H. Pavlasová

12.11. od 18 hod koncert ve škole k 17.listopadu. Srdečně zveme.

Aktuality: 

Sportovní den 19.10.

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykSouvislý mluvený projev, srozumitelná a pečlivá výslovnost, hláska a písmeno U,u, psaní písmen. ŽA do str.43, písanka do str.7.
MatematikaPřiřazování k danému počtu prvků, dopočítávání, sčítání a odčítání v oboru čísel do 5. M do str.33.
ČaSMoje rodina, narozeniny. Prv do str.23.

Rozvrh hodin