Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

Aktuality:

 

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykAbeceda str. 15 - 19 - písmeno, počet písmen ve slově, počet slabik ve slově, délka slabiky, písmeno a hláska M
Písanka str. 10 - 15
Matematikastr. 16 - 19, str. 65 - počítání do 6, zápis počtu, čtení a zápis číslice 4, psaní číslic 1, 2, 3
ČaSPrvouka str. 8 - 9