Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

Aktuality:

červen – projekt Rodiče před, za, vedle a pod katedrou
– 14. 6. 2022 – reklama (od 8 hod. program ve třídě)
– 16. 6. 2022 – radnice MČ Praha – Suchdol (od 9 hodin)
– 17. 6. 2022 – IT (program ve třídě od 8 hodin)
13. 6. 2022 – pasování na čtenáře – Komunitní centrum Půda

Fotogalerie:

Praktické činnosti Matematika

Videa:

Exkurze na ČZU

Smyčcové mlsání

Modelujeme

Nakupujeme

Zemědělské muzeum

Když začíná matika, není žádná panika

Bubnovani

Ve družině je nám prima

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kód Google Classroom
Český jazykSlabikář str. 126 - 130
Písanka str. 39
Čítanka str. 46 - 55
uey2big
MatematikaOpakování
uč. str. 59/7, 8, 9, str. 60 - 63
ČaSPrvouka str. 80 - 82