Třída I. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

Aktuality:

14. 1. 2022 – hudební pohádka ( ve škole)

Fotogalerie:

Praktické činnosti Matematika

Videa:

Zemědělské muzeum

Když začíná matika, není žádná panika

Bubnovani

Ve družině je nám prima

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kód Google Classroom
Český jazykhláska D, d
Slabikář str. 32 - 37
Písanka str. 13 - 19
uey2big
Matematikapočítání do 13, ciferník hodin
uč. str. 10 - 13
ČaSLidské tělo - péče o své tělo, zdravá strava
Prvouka str. 38 - 40