Třída I. C

Třídní učitelka: Aneta Tůmová

 

Aktuality: 

Čtvrtek 11.10. – návštěva Botanické zahrady Praha

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykjazyková výchova - procvičování slabik, čtení slabik na známky - MA, MÁ, LA, LÁ, ME, MÉ, LE, LÉ; hláska a písmeno O, o a P, p; slabiky Sa, Se, Mo, Lo, So
psaní - uvolňovací cviky
literární výchova - O Lojzíčkovi a Madlence (porozumění předčítanému textu)
Matematikaučebnice do str. 30, procvičování psaní číslic 1, 2, 3, 4
ČaSučebnice do str. 17

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ TV M ČJ

ÚT

 HV ČJ ČAS ČJ

ST

 ČJ M VV ČJ

ČT

TV ČJ M ČAS

ČJ M ČJ