Třída I. C

Třída I. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykPísmenko a hláska V a P (Začínáme číst a psát do str. 46)
Uvolňovací cviky str. 19, 20
MatematikaPočítáme do 8, znaménko = a +, porovnávání < a >
(Prac. učebnice do str. 38)
ČaSKaždý jsme jiný, nikdo není jako já (Prvouka do str. 23)

 

Rozvrh hodin