Třída I. C

Třída I. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykPísmenka a hlásky Q, X a W a slabiky di, ti, n a dvojhlásky au, ou (Začínáme číst a psát do str. 85)
Uvolňovací cviky str. 28 a 29
MatematikaPozorujeme čísla a tvary, vracíme čísla neposedy
(Prac. učebnice do str. 60)
ČaSHospodaření, nákup
(Prvouka do str. 37)

 

Rozvrh hodin