Třída I. C

Třída I. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykZáznam a čtení jména, písmenko a hláska O, U, A (Začínáme číst a
psát do str. 19)
Rovná čára, šikmá čára, vlnovka (Uvolňovací cviky str.9)
MatematikaPočítáme do 6, číslice 1, 2, 3, 4 - čteme, dokreslíme do počtu, (Prac. učebnice do str. 17)
ČaSProstředí školy, místo, kde bydlím (do str. 12)

 

Rozvrh hodin