Třída I. C

Třídní učitelka: Gabriela Lukešová

Aktuality: 

Týdenní plán od 4. do 8. 1.
Český jazykUvolňovací cviky - dokončení pracovního sešitu
Hrajeme si ve škole i doma str. 40- 46
MatematikaMatematika str. 56-59
ČaSPrvouka str. 34-35