Třída I. C

Třídní učitelka: Helena Chýlová

Aktuality: 

6.10. – Autorské čtení (50,-)

Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazykHláska a písmeno S,s
Abeceda str.33-36
Písanka str.29-32
MatematikaSčítání do 4
Zápis číslice 0
1.díl str.23-26
ČaSV zahrádce u babičky