Třída I. C

Třídní učitelka: Gabriela Lukešová

Aktuality: 

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykZačínáme číst a psát - str. 18-21
Hrajeme si ve škole i doma - str. 12-15
Uvolňovací cviky - str. 7-8
MatematikaPracovní sešit - str. 16-18
ČaSPracovní sešit - str. 10-11