Třída I. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 23. do 27. 4.
Český jazykpísanka 2 do str.19, čtení s porozuměním - podobné a kontrastní, hravé čtení - Pohádka o Šípkové Růžence, tvorba otázek
Matematika prac.sešit do str. 38, dny v týdnu, hodiny, autobus, krychlové stavby
ČaSstrom-keř, části rostliny, rostliny na jaře
Nepovinný Aj- vyhodnocení motivační hry
- opakování slovní zásoby 1-7

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS ČJ

ÚT

ČJ M VV ČJ

ST

ČJ HV ČaS TV

ČT

ČJ ČJ M

ČJ  M  TV  ČJ