Třída I. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykprocvičování písmen A, E ,I, O, U, Y, P, T, J, K
písmena B, Č, R
hláskování
MatematikaSouměrnost v geometrii
Krychlové stavby
str. 26-29
ČaSpodzim
projekt "Brambora"
Nepovinný Aj- vyhodnocení motivační hry
- opakování slovní zásoby 1-7

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS ČJ

ÚT

ČJ M VV ČJ

ST

ČJ HV ČaS TV

ČT

ČJ ČJ M

ČJ  M  TV  ČJ