Třída I. D

Třídní učitelka: Magdalena Doubková

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 25. do 29. 3.
Český jazyk- SLABIKÁŘ STR.82-85
- PÍSANKA STR.29-33
Matematika- UČEBNICE STR.13-15
ČaS- UČEBNICE STR.49-50

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 HV ČJ TV ČJ

ÚT

M ČJ ČJ ČAS

ST

ČJ M VV ČJ

ČT

M ČJ ČAS

ČJ M TV ČJ