Třída I. D

Třídní učitelka: Helena Chýlová

Aktuality: 

Týdenní plán od 25. do 29. 9.
Český jazykŽA (str. 16-17)
- opakujeme M,m
- hláska a písmeno A,a
- vyvození slabiky ma, má
Uvolňovací cviky (str. 16-17)
- nácvik vlnovek
Matematika(str. 15-17) vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků
- psaní číslic 1, 2, 3
- sčítání a odčítání v oboru do 2
ČaSKde bydlím (str. 10)

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

TV ČJ M ČJ

ÚT

M ČJ ČJ

ST

TV ČaS ČJ ČJ

ČT

ČJ M ČJ HV

ČJ M ČaS VV