Třída I. D

Třídní učitelka: Helena Chýlová

Aktuality: 

13.11. – První vyučovací hodinu ( místo tělocviku ) – procházka
13.11. – Třídní schůzka ( od 18:00 hodin )
14.11. – Divadlo „Obušku z pytle ven“ ( sraz před školou v 7:15 )
17.11. – Státní svátek

Týdenní plán od 20. do 24. 11.
Český jazykŽA ( 43-47 )
- hláska a písmeno I, i + slabiky
Písanka ( 8-12 )
Matematika ( 46-50 )
- počítáme s 0, sčítání a odčítání do 5
ČaSRodina ( 26 )
Zimní počasí ( 27 )

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

TV ČJ M ČJ

ÚT

M ČJ ČJ

ST

TV ČaS ČJ ČJ

ČT

ČJ M ČJ HV

ČJ M ČaS VV