Třída II. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V týdnu od 1.4. – 4.4. – konzultace

Fotogalerie 2. A

Týdenní plán od 8. do 12. 4.
Český jazyk Párové souhlásky s-z, š-ž, h-ch PS s. 9-12,16
Procvičování doplňování párových souhlásek na konci a uvnitř slova
Matematika Násobení 7,8
slovní úlohy na násobení
pavučinky, násobilkové obdélníky
úlohy s věkem PS s. 40-44
ČaSPodoby vody v přírodě, koloběh vody Uč. s. 55,58/59
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 48,49
Easter in English

Š. Kořínková -
Učebnice str. 53 - 54
Pracovní sešit str. 49 - 51

S. Kůrka -
Úterý 16.4.
Happy house 2: UČ str. 44 (Revision); str. 55; str. 47
PS str. 42
Vocabulary – Left/right; Upstairs/downstairs

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ TV

ÚT

 ČJ M ČAS AJ

ST

ČJ TV M ČJ HV

ČT

ČJ ČJ AJ VV

ČJ M ČJ