Třída II. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V týdnu od 11.2. – 15.2. – pracujeme v centrech na téma „Lidské tělo“

Fotogalerie 2. A

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazyk procvičování pravopisu tvrdých a měkkých slabik
skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě
Matematika násobení a dělení 4,5
násobilka 4 a 5, slovní úlohy na násobení PS s. 18,19, 61
ČaSsoustavy lidského těla
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 38,39
Pracovní sešit str. 36

Š. Kořínková -
Učebnice str. 43 - 44
Pracovní sešit str. 38 - 40
Fráze: It is a book. Is it a book? Where is Mum?
Slovíčka z učebnice str. 41

S. Kůrka -
Úterý 12.2.
Happy house 2: Revision – Unit 3
UČ str. 26, PS str. 29
Čtvrtek 14.2.
Happy house 2: Uč. str. 35, 34
PS Str. 30

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ TV

ÚT

 ČJ M ČAS AJ

ST

ČJ TV M ČJ HV

ČT

ČJ ČJ AJ VV

ČJ M ČJ