Třída II. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V pondělí 10. června – focení tříd a žáků
V úterý 11. června – divadelní představení – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“

 

Foto „Centra – Zvíře“

Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“

Foto „Rudolfinum“

  Fotogalerie 2. A
Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazyk Opakování a procvičování učiva 2. ročníku
psaní i/y, párové souhlásky
věty jednoduché a souvětí PS s. 39, 41 - 42
Matematika opakování a procvičování učiva 2. ročníku
násobení, dělení
slovní úlohy, pyramidy, tabulky PS s. 33 - 37
ČaSopakování a procvičování učiva 2. ročníku
léto - bezpečné chování v létě
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 58,59,60
Pracovní sešit str. 56,57

Š. Kořínková -
Učebnice str. 62 - 65
Pracovní sešit str. 60 - 63

S. Kůrka -
Úterý 21.5.
Vocabulary revision (weather, clothes)
Happy house 2: p. 57
Čtvrtek 23.5.
Vocabulary revision (weather, clothes)
Extension and reinforcement activities

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ TV

ÚT

 ČJ M ČAS AJ

ST

ČJ TV M ČJ HV

ČT

ČJ ČJ AJ VV

ČJ M ČJ