Třída II. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Ve středu 5.12. – čertí škola (prosím všechny děti, aby si vzaly jednoduchý kostým čertíka!)

 

Fotogalerie 2. A

Konzultace E. Benešová

Týdenní plán od 10. do 14. 12.
Český jazyk pravopis ú/ů
grafický záznam souhlásek a samohlásek, dvojhlásky
opakování a procvičování souhlásek tvrdých, měkkých, obojetných
Písanka - pokračování opis, přepis PS s. 21 - 24
Matematika sčítání a odčítání do 100 s přechodem
vztahy a závislosti
propedeutika násobení 2, 3 PS s. 38-42
ČaSKalendářní rok - měsíce, týdny, dny, roční období
Tradice Vánoc
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 30,31
Pracovní sešit str. 26,27

Š. Kořínková -
11.12. test - věty I can see... Can you see? I am hungry. Are you hungry? I like. I don´t like. Do you like? I have got… How many... This is…
Učebnice str. 68 - 69 - Christmas at school
Pracovní sešit str. 66 - 67

S. Kůrka -
Úterý 9.10.
Shrnutí učiva z Happy House 1: část 8 – výběr z lekce Good Morning!
Čtvrtek 11.10.
Shrnutí učiva z Happy House 1: část 9 – výběr z lekce č. 6

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ M ČAS ČJ TV

ÚT

 ČJ M ČAS AJ

ST

ČJ TV M ČJ HV

ČT

ČJ ČJ AJ VV

ČJ M ČJ