Třída II. A

 

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality: 

20. 9. – 2. vyučovací hodina – ekologický program Tonda Obal 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykUčebnice str. 32-39 (pouze vybraná cvičení) + pracovní listy
Čítanka - do str. 15

MatematikaMatematika - počítání do 25, pracovní listy
ČaSUčebnice - do str. 13
Anglický jazykG. Břečková -
Introductory unit - a book, a pencil, a car, a bag, a pencil-case, a dog, a cat
opakování slovíček - a T-shirt, a hat, a skirt, a sock, a shoe, a jumper - testík 19. 9.

Š. Kořínková -
Učebnice str. 5-7
Pracovní sešit str. 2-3
Abeceda.

Rozvrh hodin