Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

 

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykSlovní druhy. Podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky.
Vlastní a místní jména.
Věta a souvětí.
Pracovní sešit 2. díl do str. 38
Hravá čítanka do str. 95.
7unyo7u
MatematikaŘada násobků 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Násobení a dělení 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Hodiny.
Geometrické tvary.
Pracovní sešit 2. díl do str. 56
ftngrpk
ČaSŽivot v tekoucí a stojaté vodě.
Učebnice str. 60 - 63.
f7e2h62
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 7 - str. 60, 61
PS: str. 57, 58
Slovíčka lekce 7
Where is? I have got. Is it a? I am. My x your. I am wearing.
3kwm3xw
Anglický jazyk - G. BřečkováOpakování
20. 6. 2022 - TEST UNIT 7
7ycen3t