Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykAbeceda.
Vlastní jména osob a zvířat.
Slabiky di, ti, ni/ dy, ty, ny.
Pracovní sešit do str. 12.
Písanka do str. 10.
Hravá čítanka do str. 11.
MatematikaŘada čísel do 100.
Desítky a jednotky. Rozklad čísel.
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem.
Pracovní sešit do str. 10.
ČaSKrajina z výšky. Plán obce.
Učebnice do str. 11.
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 1 - Playroom safari
Numbers, greetings
PS: str. 8, 9
Anglický jazyk - G. BřečkováUnit 1
slovní zásoba + fráze I can see, I can´t see
uč. str. 8 - 11
prac. sešit str. 7 - 9