Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

14. 12. Vánoční vyrábění

Týdenní plán od 11. do 15. 12.
Český jazykSlabika. Dělení hlásek. Psaní ů/ú. Dvojhlásky.
Slabikotvorné souhlásky r, l.
Přepis, opis, diktát.
Učebnice do str. 95.
Pracovní sešit do str. 35.
MatematikaSčítání a odčítání po desítkách do 100. Porovnávání.
Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.
Pracovní sešit do str. 26.
G: bod, přímka.
ČaSHodina, den. Dny všední a sváteční.
Učebnice do str. 31.
Pracovní sešit do str. 21.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy House 2, Unit 3, I´m hungry

M. Mácová -
I'm hungry!
slovíčka: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta
Učebnice Happy House 2 - str. 28.
Pracovní sešit Happy House 2 - do str. 25.

Š. Ábelová -
Učebnice Happy House 2 - do str. 31
Pracovní sešit Happy House 2 - do str. 27
Povinná slovní zásoba bude o hodinách zapisována do slovníčku.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M TV ČJ AJ

ÚT

ČJ M ČJ

ST

ČJ M HV ČaS

ČT

ČJ M VV ČJ AJ

ČJ ČaS TV ČJ