Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

9.5. Muzeum pražského vodárenství.

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazykSlovní druhy. Podstatná jména. Slovesa, předložky.
Vlastní jména. Věta jednoduchá a souvětí.
Přepis, diktát, opis.
Učebnice do str. 146.
Pracovní sešit 2 do str. 34.
MatematikaNásobilka 2,3,4,5,6,7,8.
Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.
Počítání se závorkami.
Pracovní sešit 7 do str. 25.
G: polopřímka opačná.
ČaSÚprava pitné vody.
Čištění odpadních vod.
Učebnice do str. 67.
Pracovní sešit str. 40.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy House 2, Unit 5, Unit test 5

M. Mácová -
Playtime.
Slovíčka: a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline.
Učebnice Happy House 2 do str. 61.
Pracovní sešit Happy House 2 do str. 58.

Š. Ábelová -
učebnice 3. vydání str. 58-59, PS 3. vydání str. do 54
Slovní zásoba bude o hodině zapsána do slovníčku.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M TV ČJ AJ

ÚT

ČJ M ČJ

ST

ČJ M HV ČaS

ČT

ČJ M VV ČJ AJ

ČJ ČaS TV ČJ