Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

1.3. Krkavcovití.

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazykPsaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.
Skupina dě, tě, ně.
Přepis, diktát, opis.
Učebnice do str. 118
Pracovní sešit 2 do str. 17.
MatematikaNásobení a dělení čtyřmi.
Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.
Počítání se závorkami. Opakování jednotek.
Pracovní sešit 3 do str. 30.
G: bod, přímka, měření úsečky.
ČaSPrvní pomoc. V nemocnici.
Linka bezpečí.
Učebnice do str. 49.
Pracovní sešit do str. 31.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy House 2, Unit 4, Happy faces

M. Mácová -
My house.
Slovíčka: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden.
Učebnice Happy House 2 do str. 47.
Pracovní sešit Happy House 2 do str. 45.

Š. Ábelová -
učebnice do str. 47, dokončení a procvičování 5. lekce
PS - do str. 43 (ve 3. vydání do str. 45) + vzadu The doll´s house

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M TV ČJ AJ

ÚT

ČJ M ČJ

ST

ČJ M HV ČaS

ČT

ČJ M VV ČJ AJ

ČJ ČaS TV ČJ