Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

10.10. beseda APLA

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykVěta - vyjadřování ústní a písemné.
Druhy vět.
Přepis, opis, diktát.
Učebnice do str. 60.
Pracovní sešit do str. 16.
MatematikaSčítání a odčítání do 20 s přechodem.
Číselná řada do 100.
G - druhy čar, geometrické tvary.
Pracovní sešit do str. 25.
ČaSŽivot ve městě.
Učebnice do str. 18.
Pracovní sešit do str. 10.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy House 2, Unit Playroom safari

M. Mácová -
Playroom safari
slovíčka: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion
Učebnice Happy House 2 - str. 13.
Pracovní sešit Happy House 2 - str. 10.

Š. Ábelová -
Učebnice Happy House 2 - do str. 15
Pracovní sešit Happy House 2 - do str. 12
Povinná slovní zásoba bude o hodinách zapisována do slovníčku.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M TV ČJ AJ

ÚT

ČJ M ČJ

ST

ČJ M HV ČaS

ČT

ČJ M VV ČJ AJ

ČJ ČaS TV ČJ