Třída II. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

8. 6. Unětický potok, rybník – projekt.

 

Týdenní plán od 4. do 8. 6.
Český jazykSlovní druhy. Podstatná jména. Slovesa, předložky.
Vlastní jména. Věta jednoduchá a souvětí
Přepis, diktát, opis.
Učebnice do str. 160.
Pracovní sešit 2 do str. 38.
MatematikaNásobilka 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.
Počítání se závorkami.
Pracovní sešit 7 do str. 33.
G: vzájemná poloha dvou přímek.
ČaSŽivot v rybníce a jeho okolí.
Učebnice do str. 63.
PS dokončení.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy House 2, Unit 6

M. Mácová -
Playtime.
Slovíčka: a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline.
Učebnice Happy House 2 do str. 65.
Pracovní sešit Happy House 2 do str. 64.

Š. Ábelová -
- učebnice 3. vydání do str. 65, prac. sešit - dokončení
- opakování a procvičování probraného učiva

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M TV ČJ AJ

ÚT

ČJ M ČJ

ST

ČJ M HV ČaS

ČT

ČJ M VV ČJ AJ

ČJ ČaS TV ČJ