Třída II. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

 

Aktuality: 

16. 9. 2019 – třídní schůzky od 18,00 hod.

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykopakování - di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně
- věta, slovo, slabika
čtení s porozuměním
psaní správných tvarů písmen
Matematikaporovnávání čísel - více/méně, <, =, >
čtení a zápis čísel
G - sestrojování zákl. geom. tvarů pomocí špejlí
ČaSCestujeme - dopravní značky, bezpečnost při cestování
Anglický jazykG. Břečková -
Introductory unit - a book, a pencil, a car, a bag, a pencil-case, a dog, a cat
opakování slovíček - a T-shirt, a hat, a skirt, a sock, a shoe, a jumper - testík 19. 9.

Š. Kořínková -
Učebnice str. 5-7
Pracovní sešit str. 2-3
Abeceda.

Rozvrh hodin