Třída II. B

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

 

Aktuality: 

14. 1. 2020 – pololetní práce z Čj (di, ti, ni,dy, ty, ny – doplňovačka, vlastní jména osob a zvířat – doplňovačka, u, ú, ů – doplňovačka, druhy vět, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, řazení slov podle abecedy)
15. 1. 2020 – pololetní práce z ČaS (rok, měsíce v roce, týden, dny v týdnu, roční období, hodina, určování času na hodinách)
16. 1. 2020 – pololetní práce z M (sčítání a odčítání do 40, násobení 2 a 3, údaje na hodinách, jednoduché slovní úlohy, G – měření délky úsečky (cm))

 

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykTřídění souhlásek
tvrdé souhlásky - pravopis
uč. str. 93 - 96
prac. sešit 14/6, 24 - 27
Matematikanásobilka 4
počítání do 50
uč. str. 50 - 53
ČaSLidské tělo
Anglický jazykG. Břečková -
testík ze slovíček U4
fráze I have got ........
uč str. 35 - 37
prac. sešit str. 32 - 34

Š. Kořínková -
Christmas

S. Kůrka -
Happy House 2 Unit 2 – School time.
Classroom song. School tools.

Rozvrh hodin