Třída II. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

Týdenní plán od 25. do 29. 3.
Český jazykpárové souhlásky b-p, d-t, v-f, opakování bě, pě,vě..
PS 2 - str3-6
Matematikaprocvičování násobení, násobky 5, 6, modelace násobení (čtverečky)
představa - střih jeviště, střih krychle
slovní úlohy
ČaS jaro-tradice, 20.3. - házení Morany do potoka
Anglický jazykG. Břečková -
Easter

K. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 48,49
Easter in English

Š. Kořínková -
Učebnice str. 53 - 54
Pracovní sešit str. 49 - 51

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VV ČJ

ÚT

ČJ M ČJ ČAS AJ

ST

ČJ M HV TV

ČT

TV ČJ ČJ ČAS AJ

ČJ  M  PČ  ČJ