Třída II. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazyktvrdé a měkké souhlásky, prac.s. str.28-29
Matematikanásobilka 4, opakování násobky 2,3, +/- do 100 s přechodem přes 10
ČaSkoloběh vody
Anglický jazykG. Břečková -
Happy Faces
fráze I have got, I´ve got

K. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 38,39
Pracovní sešit str. 36

Š. Kořínková -
Učebnice str. 43 - 44
Pracovní sešit str. 38 - 40
Fráze: It is a book. Is it a book? Where is Mum?
Slovíčka z učebnice str. 41

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VV ČJ

ÚT

ČJ M ČJ ČAS AJ

ST

ČJ M HV TV

ČT

TV ČJ ČJ ČAS AJ

ČJ  M  PČ  ČJ