Třída II. C

Třídní učitelka: Aneta Tůmová

Aktuality: 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJV: Abeceda
KSV: Vyprávění podle obrázku
LV: Strašidýlko Stráša - čtení s porozuměním
Matematikasčítání a odčítání v oboru do 20, porovnávání, prostředí Autobus a Výstaviště
ČaSSvětové strany
Anglický jazykŠ. Kořínková -
Učebnice str. 5-7
Pracovní sešit str. 2-3
Abeceda.

Rozvrh hodin