Třída II. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

10.5. – Divadlo v Dlouhé, „Tatínek není k zahození“
Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazykopakování - procvičování, slovní druhy, příbuzná slova (předpony,
přípony)
Matematikaprocvičování násobků do 100, čas, práce s hodinami
ČaS lidské tělo, centra aktivit
Anglický jazykG. Břečková -
Play time - dokončení lekce

K. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 58,59,60
Pracovní sešit str. 56,57

Š. Kořínková -
Učebnice str. 62 - 65
Pracovní sešit str. 60 - 63

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VV ČJ

ÚT

ČJ M ČJ ČAS AJ

ST

ČJ M HV TV

ČT

TV ČJ ČJ ČAS AJ

ČJ  M  PČ  ČJ